555 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
info@muabandathocmon.net

dự án quốc lộ 50