555 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
info@muabandathocmon.net

hoạch chi tiết 1/2000 và 1/500