27 Quách Văn Tuấn, P.12, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

quyết định 1/2000 quyết định 1/2000 là gì