27 Quách Văn Tuấn, P.12, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Quyết định 1/500 là gì