Bảng giá đất tỉnh Long An được nhà nước ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Long An theo quyết định số 74 2019/QD-UBND. Bảng giá đất Long An này áp dụng trong giai đoạn năm 2020 đến năm 2024. Giá này được ban hành ngày 19 tháng 12 năm 2019.

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH LONG AN TỪ NĂM 2020 ĐẾN 2024

Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Long An, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 45.000.000 đồng/m2 tại tuyến đường Hùng Vương, thuộc địa bàn TP Tân An.

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành theo Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Long An. Bảng giá đất Long An này được áp dụng trong giai đoạn 2020-2024.

Bảng giá đất Long An áp dụng trong trường hợp nào?

Giá các loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

– Tính thuế sử dụng đất.

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

– Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Long An năm 2021

Ngày 21/12/2020, UBND tỉnh Long An đã ký Quyết định số 52/2020/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 (hệ số K).

Theo đó, quyết định này quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) trên địa bàn tỉnh Long An, cụ thể như sau:

– Thành phố Tân An và các huyện như Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 (K = 1,2).

– Thị xã Kiến Tường và các huyện như Thủ Thừa, Tân Trụ, Châu Thành, Đức Huệ, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất là 1 (K = 1).

– Riêng loại đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất là 1 (K = 1).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/1. Hệ số điều chỉnh giá Long An năm 2021 được áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

Trên đây là bảng giá đất Long An cập nhật mới nhất và chính xác từ cơ quan địa phương địa bàn tỉnh Long An.

Đánh giá nội dung này