Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, các cơ quan đang tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện các chính sách nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà cho người thu nhập thấp, nhà cho các đối tượng chính sách, người có công.

Nhiều gói hỗ trợ cho cả chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội

Đánh giá nội dung này