Bán Gấp 4×27 m2 thổ cư Nguyễn Thị Triệu, Củ Chi, SHR, 648tr, Sang tên trong ngày

Vị trí nằm mặt tiền Nguyễn Thị Triệu, thị trấn Củ Chi. Cách mặt tiền Quốc Lộ 22 gần 70m. Cách quán bò tơ Xuân Đào 400m. Kết nối nhanh ra Tỉnh Lộ 8 b

http://muabandathocmon.net/4x27-m2-tho-cu-nguyen-thi-trieu-cu-chi-shr-648tr.html?preview_id=3260&preview_nonce=3144033725&post_format=standard&_thumbnail_id=3261&preview=true
http://muabandathocmon.net/4×27-m2-tho-cu-nguyen-thi-trieu-cu-chi-shr-648tr.html?preview_id=3260&preview_nonce=3144033725&post_format=standard&_thumbnail_id=3261&preview=true

ằng đường Nguyễn Văn Tỷ.

– Diện tích: 4×27 = 108m2 thổ cư. Sổ Hồng Riêng.

– Giá: 648 triệu. Sang Tên Trong Ngày.

LIÊN HỆ 0121.807.8094

Bán Gấp 4×27 m2 thổ cư Nguyễn Thị Triệu, Củ Chi, SHR, 648tr, Sang tên trong ngày

Vị trí nằm mặt tiền Nguyễn Thị Triệu, thị trấn Củ Chi. Cách mặt tiền Quốc Lộ 22 gần 70m. Cách quán bò tơ Xuân Đào 400m. Kết nối nhanh ra Tỉnh Lộ 8 b

ằng đường Nguyễn Văn Tỷ.

– Diện tích: 4×27 = 108m2 thổ cư. Sổ Hồng Riêng.

– Giá: 648 triệu. Sang Tên Trong Ngày.

LIÊN HỆ 0121.807.8094

Bán Gấp 4×27 m2 thổ cư Nguyễn Thị Triệu, Củ Chi, SHR, 648tr, Sang tên trong ngày

Vị trí nằm mặt tiền Nguyễn Thị Triệu, thị trấn Củ Chi. Cách mặt tiền Quốc Lộ 22 gần 70m. Cách quán bò tơ Xuân Đào 400m. Kết nối nhanh ra Tỉnh Lộ 8 b

ằng đường Nguyễn Văn Tỷ.

– Diện tích: 4×27 = 108m2 thổ cư. Sổ Hồng Riêng.

– Giá: 648 triệu. Sang Tên Trong Ngày.

LIÊN HỆ 0121.807.8094

Bán Gấp 4×27 m2 thổ cư Nguyễn Thị Triệu, Củ Chi, SHR, 648tr, Sang tên trong ngày

Vị trí nằm mặt tiền Nguyễn Thị Triệu, thị trấn Củ Chi. Cách mặt tiền Quốc Lộ 22 gần 70m. Cách quán bò tơ Xuân Đào 400m. Kết nối nhanh ra Tỉnh Lộ 8 b

ằng đường Nguyễn Văn Tỷ.

– Diện tích: 4×27 = 108m2 thổ cư. Sổ Hồng Riêng.

– Giá: 648 triệu. Sang Tên Trong Ngày.

LIÊN HỆ 0121.807.8094

Bán Gấp 4×27 m2 thổ cư Nguyễn Thị Triệu, Củ Chi, SHR, 648tr, Sang tên trong ngày

Vị trí nằm mặt tiền Nguyễn Thị Triệu, thị trấn Củ Chi. Cách mặt tiền Quốc Lộ 22 gần 70m. Cách quán bò tơ Xuân Đào 400m. Kết nối nhanh ra Tỉnh Lộ 8 b

ằng đường Nguyễn Văn Tỷ.

– Diện tích: 4×27 = 108m2 thổ cư. Sổ Hồng Riêng.

– Giá: 648 triệu. Sang Tên Trong Ngày.

LIÊN HỆ 0121.807.8094

 

Đánh giá nội dung này